Taxatie

Floristijn NVM Woning Taxateur kan de taxatie verzorgen voor verschillende doelen:

De vast te stellen waarde kan onder andere zijn:

De taxatie en het taxatierapport van Floristijn NVM Woning Taxateur