Taxatie

Floristijn NVM Woning Taxateur kan de taxatie verzorgen voor verschillende doelen:

 • In verband met de aanvraag van uw hypotheek bij de aankoop
 • In verband met de aanpassing van uw huidige hypotheek
 • In verband met de verbouwing van uw huidige woning
 • Vaststellen van de waarde ten behoeve van de verkoop van uw woning
 • Vaststellen van de waarde van een woning ten behoeve van een aankoop
 • Vaststellen van de waarde bij overlijden of bij scheiding
 • In verband met ……………. / vaststellen van de waarde …………….

De vast te stellen waarde kan onder andere zijn:

 • Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
 • Executiewaarde vrij van huur en gebruik
 • Onderhandse verkoopwaarde na verbetering / verbouwing
 • Executiewaarde na verbetering / verbouwing
 • Herbouwwaarde in verband met de verzekering
 • WOZ waarde
 • Verkoopwaarde in verhuurde staat

De taxatie en het taxatierapport van Floristijn NVM Woning Taxateur

 • kan op uw verzoek ook met spoed een taxatierapport uitbrengen
 • het uitgebreide taxatierapport voldoet aan alle door de financieringsinstellingen gehanteerde normen
 • bij het taxatierapport wordt door ons belangrijke informatie, afhankelijk van het te taxeren object bijgevoegd, zoals foto's, plattegronden, eigendomsbewijs, bestemmingsplan, milieu-informatie, etc.